EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov
Od roku 1993 poskytujeme odbornú pomoc a podporu pre našich zákazníkov pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov, produktov/zmesí, chemických látok…