Nezaradené

PRODUKTY BIOBÓJCZE – PROCEDURA NARODOWA

Centrum Ekotoksykologiczne zapewnia przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzania produktów biobójczych do obrotu w Polsce oraz na rynkach europejskich a także składanie odpowiednich wniosków i pełne monitorowanie procesu w urzędach krajowych. Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl   Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790https://www.facebook.com/ekotoxcentrum/ Rejestracja produktów biobójczych w procedurze narodowej ma zastosowanie do produktów, które zawierają istniejące…