PRODUKTY BIOBÓJCZE – PROCEDURA NARODOWA

Centrum Ekotoksykologiczne zapewnia przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzania produktów biobójczych do obrotu w Polsce oraz na rynkach europejskich a także składanie odpowiednich wniosków i pełne monitorowanie procesu w urzędach krajowych. Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl   Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790https://www.facebook.com/ekotoxcentrum/ Rejestracja produktów biobójczych w procedurze narodowej ma zastosowanie do produktów, które zawierają istniejące…

More progress needed to replace animal tests under EU chemicals laws

[frontpage_news widget=”838″ name=”More progress needed to replace animal tests under EU chemicals laws”] ECHA’s report states there is progress regarding alternatives to animal testing on the lower tier properties of substances, but a full replacement of chemical toxicity testing by non-animal approaches is not yet foreseeable. Further dialogue between research…

Proposal to restrict hazardous substances in tattoo inks and permanent make-up

[frontpage_news widget=”838″ name=”Proposal to restrict hazardous substances in tattoo inks and permanent make-up”] Together with the competent authorities of Denmark, Italy and Norway, ECHA has prepared a restriction proposal to reduce the risks caused by hazardous substances contained in some tattoo inks. These include some substances already banned in cosmetics…

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

KONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov Od roku 1993 poskytujeme odbornú pomoc a podporu pre našich zákazníkov pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, dovoze a používaní výrobkov, produktov/zmesí, chemických látok…