Application for reach Authorisation of ChromiuM trioxide

Klient

Firmy zajmujące się chromowaniem powierzchni.

Kontekst

Uzyskanie zezwolenia REACH na zastosowania trójtlenku chromu jest skomplikowanym procesem ze względu na dużą liczbę zainteresowanych stron, w tym dalszych użytkowników związanych z branżą. Oprócz wymogów wynikających wprost z rozporządzenia REACH dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji wynikają z decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 2019 r. (w innej sprawie, ale mającej wpływ na praktykę procedowania w komitecie REACH i w innych zainteresowanych instytucjach w przypadku sporządzania i przedkładania dokumentacji wniosku o zezwolenie REACH). Na koniec dochodzi również decyzja Parlamentu Europejskiego o przekształceniu i ponownym złożeniu wniosku o zezwolenie przez konsorcjum CTAC.  Firmy galwanotechniczne postanowiły zatem złożyć wniosek o zezwolenie bezpośrednio, tworząc małe konsorcjum do celów udzielenia zezwolenia obejmujące 2 zastosowania.

Cele projektu

Eksperci Ekotox zostali poproszeni o pomoc firmom wykonującym chromowaniem podczas całego procesu składania wniosku o udzielenie zezwolenia dla trójtlenku chromu stosowanego w trawieniu i chromowaniu w przemyśle motoryzacyjnym i sanitarnym.

Podejście

Główny wnioskodawca zawarł umowę z Ekotox na kompleksowe usługi mające na celu osiągnięcie zezwolenia dla małego konsorcjum firm galwanotechnicznych.

Zastosowania uwzględnione we wniosku:

Zastosowanie 1: Przemysłowe zastosowanie trójtlenku chromu do wytrawiania, obróbki wstępnej w funkcjonalnym powlekaniu elektrolitycznym o charakterze dekoracyjnym.

Zastosowanie 2: Przemysłowe zastosowanie trójtlenku chromu do funkcjonalnego powlekania elektrolitycznego o charakterze dekoracyjnym w przemyśle motoryzacyjnym i sanitarnym.

Zaczęliśmy od osobistych wizyt w każdym z zakładów uczestniczących w konsorcjum. Prace doprowadziły do przygotowania wymaganych dokumentów: raportu bezpieczeństwa chemicznego, analizy społeczno-ekonomicznej, analizy alternatyw i planu zastąpienia.

Rezultat projektu

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zostały przygotowane i wniosek o udzielenie zezwolenia został złożony do ECHA w ustalonym wcześniej terminie.

Zespół Ekotox zajmujący się projektem

Martin Murín
Martina Kubáňová
Andrea Orlíková
Marta Zabloudilová

REACH AUTHORISATION MORE RECENT WORK INFO ABOUT US